Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4) https://bip.opolskie.pl/2016/09/poddzialanie-19-4-wsparcie-na-rzecz-kosztow-biezacych-i-aktywizacji/ „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Wskazówki do formularzy wniosków XLSX

Formularze

Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - 1z Formularz wniosku o przyznanie pomocy - 1z - wersja edytowalna Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - 1z

Umowa o przyznanie pomocy Formularz umowy o przyznanie pomocy

 

Informacja monitorująca

Formularz informacji monitorującej realizację operacji - 4z

Formularz informacji monitorującej realizację operacji - 4z wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej - 4z - obowiązuje od dnia 14.09.2021 r.

 

Wniosek o płatność Formularz wniosku o płatność - 4z

Formularz wniosku o płatność - 4z - wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - 4z - obowiązuje od dnia 14.09.2019 r.

Tabela 1a - Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność

Tabela 1b - Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność

 

ARCHIWUM

Informacja monitorująca

Formularz informacji monitorującej realizację operacji - 3z

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej - 4z

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej - 3z

 

Wniosek o płatność

Formularz wniosku o płatność - 3z

Formularz wniosku o płatność - 3z - wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - 4z - obowiązuje od dnia 10.09.2019 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - 4z

Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność

]]>
Piotr Kobiela Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie