Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/ Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11 48-317, Korfantów tel.: (+48) 077 434 40 05 fax: (+48) 077 434 40 04 e-mail: ocr@ocr.pl www: http://www.ocr.pl bip: bip.ocr.pl Prezes Zarządu: Wojciech Machelski Rada Nadzorcza:
  1. Kamil Puszczewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Adam Maciąg - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Zdzisław Pelc - Sekretarz Rady Nadzorczej
W dniu 1 lipca 2016 r. nastąpiło przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w spółkę kapitałową, funkcjonującą pod firmą Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tym samym dniem nastąpiło wykreślenie SPZOZ z Krajowego Rejestru Sądowego.  ]]>
https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolskie-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-sp-z-o-o/
Iwona Marek Małgorzata Kotowska Małgorzata Kotowska Województwo Opolskie