Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/ Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu Kołłątaja 11/28 45-064, Opole tel.: (+48) 077 44 15 620 fax: (+48) 077 555 44 04 e-mail: biuro@orfpk.opole.pl www: http://www.orfpk.opole.pl Prezes Zarządu: Grzegorz Obara Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu został utworzony na mocy uchwały Nr XXXI/228/2001 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod nazwą Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z możliwością udziału innych osób prawnych i fizycznych. Rada Nadzorcza (przedstawiciel województwa)
  • Jan Boczar
  • Wojciech Wójcik
 ]]>
https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2016/09/opolski-regionalny-fundusz-poreczen-kredytowych-sp-z-o-o-w-opolu/
Joanna Wilczyńska Małgorzata Kotowska Małgorzata Kotowska Województwo Opolskie