Egzekucja opłat za korzystanie ze środowiska https://bip.opolskie.pl/2016/09/egzekucja-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska/ a

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu w stosunku do podmiotów nie uiszczających opłat za korzystanie ze środowiska wyliczonych zgodnie wykazami zawierającymi informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska złożonymi w tutejszym urzędzie.

  1. Zweryfikowany wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i brak wpłaty
  2. Upomnienie wraz z zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.

Koszty upomnienia 16,00 zł – czterokrotna wartość dodatkowej opłaty pocztowej za nadanie przesyłki pocztowej

Marszałek Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 479 z późn. zm.).
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Referat ds. Opłat i Windykacji
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie