Departament Skarbu Województwa

ul. Powolnego 8
45-078, Opole
tel.: 77 44 82 190
fax: 77 44 82 191
e-mail: dsw@opolskie.pl

Dyrektor: Bożena Rogowska
Z-ca Dyrektora: Stanisław Gałka

Komórki organizacyjne:

 • Referat Nieruchomości (RN)
 • Zespół Inwestycyjny (ZI)
 • Zespół Nadzoru Właścicielskiego i Finansowego (NWF)

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z posiadania udziałów i akcji w następujących spółkach prawa handlowego:
  1. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu,
  2. POLREGIO S.A.,
  3. Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej,
  4. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,
  5. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST–PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu”,
  6. Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
  7. Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.,
  8. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.,
  9. Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.,
 2. tworzenie spółek prawa handlowego,
 3. pełnienie nadzoru finansowego nad jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną,
 4. prowadzenie inwestycji, remontów i modernizacji na nieruchomościach będących w zasobie Województwa, nieprzekazanych w trwały zarząd, bezpłatne użytkowanie i użytkowanych na potrzeby lokalowe Urzędu,
 5. realizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rzecz rewitalizacji zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej,
 6. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania  nieruchomościami Województwa,

 7. wygaszanie trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Marszałka lub zlikwidowanego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

Miejscem świadczenia pracy przy realizacji zadania, o którym mowa w pkt 5 jest Opole i Moszna.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

 

Metryczka

Wytworzono: 11.03.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 13.09.2016, 08:25
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 15.03.2022, 09:59
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2278

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry