Departament Cyfryzacji https://bip.opolskie.pl/2016/09/departament-cyfryzacji/ dc@opolskie.pl Dyrektor: Mariusz Bogucki Z-ca Dyrektora: Piotr Jóśko
 1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
 2. Do zakresu działania Departamentu należny w szczególności:
  1. realizacja i współpraca przy wdrażaniu zadań samorządu województwa z obszaru społeczeństwa informacyjnego, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich,
  2. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania m.in. środków pozabudżetowych, funduszy strukturalnych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,
  3. opiniowanie i wspieranie projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,
  4. wieloszczeblowa współpraca na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  5. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  6. promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej,
  7. wsparcie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych,
  8. inicjowanie rozwoju cyfrowego Urzędu oraz jednostek organizacyjnych,
  9. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu,
  10. zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,
  11. zapewnienie zgodnego z prawem użytkowania systemów i programów komputerowych,
  12. utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, w tym na potrzeby obsługi funduszy europejskich.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa ]]>
Katarzyna Piechówka Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie