Biuro Sejmiku https://bip.opolskie.pl/2016/09/biuro-sejmiku/ tel.: (+48) 77 54 16 550 do 557 fax: (+48) 77 54 16 551 e-mail: sejmik@opolskie.pl Dyrektor: Damian Cedro  
 1. Zakres działania Biura Sejmiku realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
 2. Do zakresu działania Biura należy:
  1. planowanie, organizacja oraz obsługa  Sejmiku, komisji stałych i doraźnych, zespołów kontrolnych, klubów radnych,
  2. współpraca z organami rządowej administracji publicznej w ramach nadzoru i kontroli nad działalnością  Sejmiku,
  3. realizacja zadań w zakresie współdziałania Sejmiku i jego komisji z partnerami zagranicznymi oraz  organizacjami społecznymi i politycznymi,
  4. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Sejmik tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego”,
  5. realizacja działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o działalności Sejmiku,  wykonywania mandatu przez radnych, upowszechniania wiedzy i samorządności oraz ochrony dziedzictwa regionalnego,
  6. prowadzenie spraw z zakresu obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz statutu województwa.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa ]]>
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie