Oświadczenie majątkowe - 2016, Bogusław Wierdak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2016/06/oswiadczenie-majatkowe-2016-boguslaw-wierdak-wiceprzewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-wiceprzewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Bogusław Wierdak Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego 2016 27.06.2016 Radni Województwa https://bip.opolskie.pl/2016/06/oswiadczenie-majatkowe-2016-boguslaw-wierdak-wiceprzewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-wiceprzewodniczacy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Bogusław Wierdak Iwona Marek Województwo Opolskie