Oświadczenie majątkowe - 2016, Andrzej Buła, Radny Województwa Opolskiego, Radni Województwa Opolskiego, kadencja: V, 2014/2018 https://bip.opolskie.pl/2016/06/oswiadczenie-majatkowe-2016-andrzej-bula-radny-wojewodztwa-opolskiego-radni-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/ Andrzej Buła Radny Województwa Opolskiego 2016 27.06.2016 Radni Województwa https://bip.opolskie.pl/2016/06/oswiadczenie-majatkowe-2016-andrzej-bula-radny-wojewodztwa-opolskiego-radni-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/https://bip.opolskie.pl/2016/06/oswiadczenie-majatkowe-2016-andrzej-bula-radny-wojewodztwa-opolskiego-radni-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-v-20142018/
Andrzej Buła Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie