Uchwała Nr XVI/177/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie. https://bip.opolskie.pl/2016/04/uchwala-nr-xvi1772016-z-dnia-26-kwietnia-2016-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycie/ Uchwała Sejmiku 2016 Obowiązujący V 2014/2018 XVI 26.04.2016 XVI/177/2016 https://bip.opolskie.pl/2016/04/uchwala-nr-xvi1772016-z-dnia-26-kwietnia-2016-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycie/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie