Stypendia sportowe https://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/ a

Zawodnicy reprezentujący Województwo Opolskie

  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe
  • Kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji
  • Potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego osiągnięcia przez zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium
  • Oświadczenie właściwego związku sportowego w sprawie objęcia zawodnika programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich (dot. kandydatów do stypendium w kategorii „nadzieje olimpijskie”)
Sejmik Województwa Opolskiego – podejmuje uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
Marszałek Województwa Opolskiego – powołuje Komisję, która rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium.
Zarząd Województwa Opolskiego – przyznaje stypendia biorąc pod uwagę rekomendację Komisji

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu

  • art. 31 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 i art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2048)
  • Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2392)

Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe

Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Departament Sportu i Turystyki
https://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/https://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/https://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/https://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Joanna Wilczyńska Joanna Wilczyńska Województwo Opolskie