Uchwała Nr 1776/2016 z dnia 08 marca 2016 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Sejmikowi Województwa Opolskiego sprawozdania o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach Województwa Opolskiego oraz uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach za rok 2015. https://bip.opolskie.pl/2016/03/uchwala-nr-17762016-z-dnia-08-marca-2016-w-sprawie-przyjecia-i-przedlozenia-sejmikowi-wojewodztwa-opolskiego-sprawozdania-o-sprzedanych-nabytych-i-obciazonych-nieruchomosciach-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2016 Obowiązujący V 2014/2018 08.03.2016 1776/2016 Nadzór finansowy/właścicielski https://bip.opolskie.pl/2016/03/uchwala-nr-17762016-z-dnia-08-marca-2016-w-sprawie-przyjecia-i-przedlozenia-sejmikowi-wojewodztwa-opolskiego-sprawozdania-o-sprzedanych-nabytych-i-obciazonych-nieruchomosciach-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2016/03/uchwala-nr-17762016-z-dnia-08-marca-2016-w-sprawie-przyjecia-i-przedlozenia-sejmikowi-wojewodztwa-opolskiego-sprawozdania-o-sprzedanych-nabytych-i-obciazonych-nieruchomosciach-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Skarbu Województwa – Bożena Rogowska Aleksandra Andruszkiewicz Województwo Opolskie