<b>Ekopłatnik - naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska</b> https://bip.opolskie.pl/2015/10/ekoplatnik-naliczanie-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska/ a

Ekopłatnik – naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Udostępniona wersja Ekopłatnika 4.0.3 zawiera wszystkie okresy rozliczeniowe w ramach jednej aplikacji.

Zmiana adresu strony z http://217.173.195.230:8080/ekopl/ na https://ekoplatnik.opolskie.pl/ekopl/

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Departament Ochrony Środowiska
Krzysztof Sługocki Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie