instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie - zmiana pozwolenia zintegrowanego z urzędu https://bip.opolskie.pl/2015/05/instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-w-gotartowie-eko-region-sp-z-o-o-w-belchatowie-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-z-urzedu/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2015/05/instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-w-gotartowie-eko-region-sp-z-o-o-w-belchatowie-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-z-urzedu/https://bip.opolskie.pl/2015/05/instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-w-gotartowie-eko-region-sp-z-o-o-w-belchatowie-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-z-urzedu/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Joanna Zarzycka-Poproch Województwo Opolskie