Uchwała Nr 466/2015 z dnia 24 marca 2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Preis-Pałczyńskiej i Panu Januszowi Górskiemu do reprezentowania Zarządu Województwa Opolskiego i głosowania nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych. https://bip.opolskie.pl/2015/04/uchwala-nr-4662015-z-dnia-24-marca-2015-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-pani-ewie-preis-palczynskiej-i-panu-januszowi-gorskiemu-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-i-glosowania-nad/ Uchwała Zarządu 2015 Nieobowiązujący V 2014/2018 24.03.2015 466/2015 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2015/04/uchwala-nr-4662015-z-dnia-24-marca-2015-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-pani-ewie-preis-palczynskiej-i-panu-januszowi-gorskiemu-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-i-glosowania-nad/
Dyrektor Biura Skarbu Województwa – Bożena Rogowska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie