Uchwała Nr XLVI/514/2014 z dnia 30 września 2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2014/10/uchwala-nr-xlvi5142014-z-dnia-30-wrzesnia-2014-w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-uchwaly-nr-xxxvii3462005-sejmiku-wojewodztwaopolskiego-z-dnia-26-lipca-2005-r-w-sprawie-uchwalenia-statutu/ Uchwała Sejmiku 2014 Obowiązujący IV 2010/2014 XLVI 30.09.2014 XLVI/514/2014 https://bip.opolskie.pl/2014/10/uchwala-nr-xlvi5142014-z-dnia-30-wrzesnia-2014-w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-uchwaly-nr-xxxvii3462005-sejmiku-wojewodztwaopolskiego-z-dnia-26-lipca-2005-r-w-sprawie-uchwalenia-statutu/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie