Uchwała Nr XLIV/505/2014 z dnia 22 lipca 2014 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego” https://bip.opolskie.pl/2014/07/uchwala-nr-xliv5052014-z-dnia-22-lipca-2014-w-sprawie-przyjecia-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowegodla-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2014 Obowiązujący IV 2010/2014 XLIV 22.07.2014 XLIV/505/2014 https://bip.opolskie.pl/2014/07/uchwala-nr-xliv5052014-z-dnia-22-lipca-2014-w-sprawie-przyjecia-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowegodla-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie