Uchwała Nr 5257/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 3714/2009 ZWO w sprawie przyjęcia „Wytycznych w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013” https://bip.opolskie.pl/2014/07/uchwala-nr-52572014-z-dnia-08-lipca-2014-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37142009-zwo-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz/ Uchwała Zarządu 2014 Obowiązujący IV 2010/2014 08.07.2014 5257/2014 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2014/07/uchwala-nr-52572014-z-dnia-08-lipca-2014-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37142009-zwo-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz/https://bip.opolskie.pl/2014/07/uchwala-nr-52572014-z-dnia-08-lipca-2014-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37142009-zwo-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Marzena Lukowska Województwo Opolskie