Uchwała Nr XX/241/2008 z dnia 01 lipca 2008 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2014/05/uchwala-nr-xx2412008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XX 01.07.2008 XX/241/2008 https://bip.opolskie.pl/2014/05/uchwala-nr-xx2412008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie