Uchwała Nr XLI/479/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2014/04/uchwala-nr-xli4792014-z-dnia-29-kwietnia-2014-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2014 Obowiązujący IV 2010/2014 XLI 29.04.2014 XLI/479/2014 https://bip.opolskie.pl/2014/04/uchwala-nr-xli4792014-z-dnia-29-kwietnia-2014-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie