Uchwała Nr XXXVIII/448/2014 z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2014/01/uchwala-nr-xxxviii4482014-z-dnia-28-stycznia-2014-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2014 Obowiązujący IV 2010/2014 XXXVIII 28.01.2014 XXXVIII/448/2014 https://bip.opolskie.pl/2014/01/uchwala-nr-xxxviii4482014-z-dnia-28-stycznia-2014-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie