Sprawozdanie dotyczące prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz informacji o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu https://bip.opolskie.pl/2014/01/sprawozdanie-dotyczace-prowadzacych-zaklady-przetwarzania-zuzytych-baterii-i-zuzytych-akumulatorow-oraz-informacji-o-rodzaju-i-masie-przyjetych-do-przetwarzania-i-przetworzonych-zuzyt/ a

Podmiot prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r.w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789).

Sprawozdanie o którym mowa w w/w Rozporządzeniu należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Marszałek Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789).
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami
https://bip.opolskie.pl/2014/01/sprawozdanie-dotyczace-prowadzacych-zaklady-przetwarzania-zuzytych-baterii-i-zuzytych-akumulatorow-oraz-informacji-o-rodzaju-i-masie-przyjetych-do-przetwarzania-i-przetworzonych-zuzyt/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Katarzyna Piechówka Województwo Opolskie