Uchwała Nr XXXVI/424/2013 z dnia 26 listopada 2013 sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie. https://bip.opolskie.pl/2013/11/uchwala-nr-xxxvi4242013-z-dnia-26-listopada-2013-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczyci/ Uchwała Sejmiku 2013 Obowiązujący IV 2010/2014 XXXVI 26.11.2013 XXXVI/424/2013 https://bip.opolskie.pl/2013/11/uchwala-nr-xxxvi4242013-z-dnia-26-listopada-2013-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczyci/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie