Uchwała Nr XXX/384/2013 z dnia 28 maja 2013 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2013/05/uchwala-nr-xxx3842013-z-dnia-28-maja-2013-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2013 Obowiązujący IV 2010/2014 XXX 28.05.2013 XXX/384/2013 https://bip.opolskie.pl/2013/05/uchwala-nr-xxx3842013-z-dnia-28-maja-2013-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie