Uchwała Nr 3615/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wytycznych w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2013/05/uchwala-nr-36152013-z-dnia-29-kwietnia-2013-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzan/ Uchwała Zarządu 2013 Obowiązujący IV 2010/2014 29.04.2013 3615/2013 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2013/05/uchwala-nr-36152013-z-dnia-29-kwietnia-2013-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzan/https://bip.opolskie.pl/2013/05/uchwala-nr-36152013-z-dnia-29-kwietnia-2013-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzan/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Marzena Lukowska Województwo Opolskie