Uchwała Nr XXVII/340/2013 z dnia 26 lutego 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu https://bip.opolskie.pl/2013/02/uchwala-nr-xxvii3402013-z-dnia-26-lutego-2013-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-statucie-zarzadu-drog-wojewodzkich-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2013 Obowiązujący IV 2010/2014 XXVII 26.02.2013 XXVII/340/2013 https://bip.opolskie.pl/2013/02/uchwala-nr-xxvii3402013-z-dnia-26-lutego-2013-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-statucie-zarzadu-drog-wojewodzkich-w-opolu/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie