Uchwała Nr 2136/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 w sprawie nadania upoważnienia dla radcy prawnego Krzysztofa Bedka do reprezentowania Zarządu Województwa Opolskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym https://bip.opolskie.pl/2012/05/uchwala-nr-21362012-z-dnia-23-kwietnia-2012-w-sprawie-nadania-upowaznienia-dla-radcy-prawnego-krzysztofa-bedka-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-przed-wojewodzkim-sadem-administracyjn/ Uchwała Zarządu 2012 Obowiązujący IV 2010/2014 23.04.2012 2136/2012 https://bip.opolskie.pl/2012/05/uchwala-nr-21362012-z-dnia-23-kwietnia-2012-w-sprawie-nadania-upowaznienia-dla-radcy-prawnego-krzysztofa-bedka-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-przed-wojewodzkim-sadem-administracyjn/
p.o. Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego - Anna Kurdej-Michniewicz Iwona Marek Województwo Opolskie