Uchwała Nr 1357/2011 z dnia 21 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 5449/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Okresowego planu ewaluacji PO KL w województwie opolskim na rok 2011 z późniejszymi zmianami https://bip.opolskie.pl/2011/11/uchwala-nr-13572011-z-dnia-21-pazdziernika-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-54492010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-sierpnia-2010-r-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-po-kl-w/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 21.10.2011 1357/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/11/uchwala-nr-13572011-z-dnia-21-pazdziernika-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-54492010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-sierpnia-2010-r-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-po-kl-w/https://bip.opolskie.pl/2011/11/uchwala-nr-13572011-z-dnia-21-pazdziernika-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-54492010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-sierpnia-2010-r-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-po-kl-w/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Krzysztof Kiełbasa Sylwia Jóźków Województwo Opolskie