Uchwała Nr 1050/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2764/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny realizacji i monitoringu „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2010” https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10502011-z-dnia-02-sierpnia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-27642008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-grudnia-2008-r-w-sprawie-powolania-zespolu-do-oceny-realizacji-i-monitoring/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 02.08.2011 1050/2011 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10502011-z-dnia-02-sierpnia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-27642008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-grudnia-2008-r-w-sprawie-powolania-zespolu-do-oceny-realizacji-i-monitoring/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie