Uchwała Nr 1041/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego położonej przy ul. Reymonta w Opolu https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10412011-z-dnia-02-sierpnia-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usuniecie-drzew-z-terenu-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-przy-ul-reymonta-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 02.08.2011 1041/2011 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10412011-z-dnia-02-sierpnia-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usuniecie-drzew-z-terenu-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-przy-ul-reymonta-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie