Uchwała Nr 1039/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10392011-z-dnia-02-sierpnia-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-losiow/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 02.08.2011 1039/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10392011-z-dnia-02-sierpnia-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-losiow/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie