Uchwała Nr 1021/2011 z dnia 26 lipca 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w gminie Jemielnica https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10212011-z-dnia-26-lipca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-barut-w-gminie-jemielnica/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 26.07.2011 1021/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10212011-z-dnia-26-lipca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-barut-w-gminie-jemielnica/
Krzysztof Kiełbasa - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Iwona Marek Województwo Opolskie