Uchwała Nr 1018/2011 z dnia 26 lipca 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jemielnica https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10182011-z-dnia-26-lipca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-jemielnica/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 26.07.2011 1018/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/08/uchwala-nr-10182011-z-dnia-26-lipca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-jemielnica/
Krzysztof Kiełbasa - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Iwona Marek Województwo Opolskie