Uchwała Nr 982/2011 z dnia 19 lipca 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las, gmina Ujazd https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9822011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-terenow-wsi-olszowa-w-rejonie-przysiolka-ksiezy-las/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 19.07.2011 982/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9822011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-terenow-wsi-olszowa-w-rejonie-przysiolka-ksiezy-las/
Krzysztof Kiełbasa - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Iwona Marek Województwo Opolskie