Uchwała Nr 977/2011 z dnia 19 lipca 2011 w sprawie przyjęcia projektu Umowy przyznania pomocy technicznej na realizację operacji pn. „Zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów biurowych w ramach Schematu II PT PROW 2007-2013 w województwie opolskim” https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9772011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-na-realizacje-operacji-pn-zakup-wyposazenia-sprzetu-i-materialow-biurowych-w-ramach/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 19.07.2011 977/2011 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9772011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-na-realizacje-operacji-pn-zakup-wyposazenia-sprzetu-i-materialow-biurowych-w-ramach/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9772011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-na-realizacje-operacji-pn-zakup-wyposazenia-sprzetu-i-materialow-biurowych-w-ramach/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9772011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-na-realizacje-operacji-pn-zakup-wyposazenia-sprzetu-i-materialow-biurowych-w-ramach/
Karina Bedrunka - p.o. Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Iwona Marek Województwo Opolskie