Uchwała Nr 976/2011 z dnia 19 lipca 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 5795/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 5822/2010 z dnia 8 listopada 2010 r., uchwałą nr 81/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz uchwałą nr 453/2011 z dnia 22 marca 2011 r. https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9762011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-57952010-z-dnia-4-listopada-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-iii-naboru-projektow-do-poddzialan/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 19.07.2011 976/2011 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9762011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-57952010-z-dnia-4-listopada-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-iii-naboru-projektow-do-poddzialan/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9762011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-57952010-z-dnia-4-listopada-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-iii-naboru-projektow-do-poddzialan/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9762011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-57952010-z-dnia-4-listopada-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-iii-naboru-projektow-do-poddzialan/
Karina Bedrunka - Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Iwona Marek Województwo Opolskie