Uchwała Nr 973/2011 z dnia 19 lipca 2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty jednorazowej należności z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9732011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-rozlozenie-na-raty-jednorazowej-naleznosci-z-tytulu-wylaczenia-gruntu-z-produkcji-rolnej/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 19.07.2011 973/2011 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9732011-z-dnia-19-lipca-2011-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-rozlozenie-na-raty-jednorazowej-naleznosci-z-tytulu-wylaczenia-gruntu-z-produkcji-rolnej/
Stanisław Mazur - Dyrektor Departamentu Finansów Iwona Marek Województwo Opolskie