Uchwała Nr 960/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zgodnie z art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9602011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-i-udzielenia-dotacji-na-realizacje-w-2011-r-zadan-publicznych-w-zakresie-pomocy-spolecznej-przez-organizacj/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 14.07.2011 960/2011 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9602011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-i-udzielenia-dotacji-na-realizacje-w-2011-r-zadan-publicznych-w-zakresie-pomocy-spolecznej-przez-organizacj/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9602011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-i-udzielenia-dotacji-na-realizacje-w-2011-r-zadan-publicznych-w-zakresie-pomocy-spolecznej-przez-organizacj/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie