Uchwała Nr 954/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 871/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 814/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 715/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 627/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 560/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 425/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 123/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 95/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 54/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5908/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5635/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru do poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9542011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8712011-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-czerwca-2011-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8142011-zarzadu-wojewodztwa-opolskie/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 14.07.2011 954/2011 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9542011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8712011-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-czerwca-2011-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8142011-zarzadu-wojewodztwa-opolskie/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9542011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8712011-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-czerwca-2011-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8142011-zarzadu-wojewodztwa-opolskie/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9542011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8712011-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-czerwca-2011-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8142011-zarzadu-wojewodztwa-opolskie/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9542011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8712011-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-czerwca-2011-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8142011-zarzadu-wojewodztwa-opolskie/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9542011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8712011-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-czerwca-2011-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-8142011-zarzadu-wojewodztwa-opolskie/
Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - Arkadiusz Tkocz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie