Uchwała Nr 953/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie przyjęcia wzoru Aneksu Nr 3/2011 do Porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem, prowadzącym Lokalny Punkt Informacyjny finansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9532011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-32011-do-porozumienia-zawartego-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatem-prowadzacym-lokalny-punkt-informacyjny-finansow/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 14.07.2011 953/2011 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9532011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-32011-do-porozumienia-zawartego-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatem-prowadzacym-lokalny-punkt-informacyjny-finansow/https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9532011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-32011-do-porozumienia-zawartego-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatem-prowadzacym-lokalny-punkt-informacyjny-finansow/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie