Uchwała Nr 947/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9472011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 14.07.2011 947/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/07/uchwala-nr-9472011-z-dnia-14-lipca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie