Uchwała Nr 660/2011 z dnia 10 maja 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów, gmina Namysłów https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6602011-z-dnia-10-maja-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-rychnow-gmina-namyslow/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 10.05.2011 660/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6602011-z-dnia-10-maja-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-rychnow-gmina-namyslow/
Krzysztof Kiełbasa - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Iwona Marek Województwo Opolskie