Uchwała Nr 652/2011 z dnia 10 maja 2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6522011-z-dnia-10-maja-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 10.05.2011 652/2011 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6522011-z-dnia-10-maja-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6522011-z-dnia-10-maja-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/
Stanisław Mazur - Dyrektor Departamentu Finansów Iwona Marek Województwo Opolskie