Uchwała Nr 645/2011 z dnia 04 maja 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni na terenie Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6452011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wynajecie-powierzchni-na-terenie-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 04.05.2011 645/2011 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6452011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wynajecie-powierzchni-na-terenie-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie