Uchwała Nr 641/2011 z dnia 04 maja 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu aparatu do badań echograficznych https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6412011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zakup-przez-publiczny-samodzielny-zaklad-opieki-zdrowotnej-wojewodzkie-centrum-medyczne-w-opolu-aparatu-do-badan-echograficznych/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 04.05.2011 641/2011 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6412011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zakup-przez-publiczny-samodzielny-zaklad-opieki-zdrowotnej-wojewodzkie-centrum-medyczne-w-opolu-aparatu-do-badan-echograficznych/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie