Uchwała Nr 640/2011 z dnia 04 maja 2011 w sprawie zmiany wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6402011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-zmiany-wpisu-do-ewidencji-niepublicznych-placowek-doskonalenia-nauczycieli-prowadzonej-przez-samorzad-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 04.05.2011 640/2011 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6402011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-zmiany-wpisu-do-ewidencji-niepublicznych-placowek-doskonalenia-nauczycieli-prowadzonej-przez-samorzad-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie