Uchwała Nr 638/2011 z dnia 04 maja 2011 w sprawie przyjęcia projektu aneksu Nr 2 do umowy Nr RU.DKS.0812-55/10 z dnia 20.08.2010r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Tarnów Opolski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnów Opolski zakwalifikowanej do programu „Moje boisko – Orlik 2012” w roku 2010 https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6382011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-ru-dks-0812-5510-z-dnia-20-08-2010r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-gmina-tarnow-opolski-w-spra/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 04.05.2011 638/2011 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6382011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-ru-dks-0812-5510-z-dnia-20-08-2010r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-gmina-tarnow-opolski-w-spra/https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6382011-z-dnia-04-maja-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-ru-dks-0812-5510-z-dnia-20-08-2010r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-gmina-tarnow-opolski-w-spra/
Janusz Wójcik - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Iwona Marek Województwo Opolskie