Uchwała Nr 621/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nyskiego” https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6212011-z-dnia-26-kwietnia-2011-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-powiatu-nyskiego/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 26.04.2011 621/2011 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6212011-z-dnia-26-kwietnia-2011-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-powiatu-nyskiego/https://bip.opolskie.pl/2011/05/uchwala-nr-6212011-z-dnia-26-kwietnia-2011-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-powiatu-nyskiego/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie