Uchwała Nr VI/90/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-vi902011-z-dnia-28-kwietnia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zespolu-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/ Uchwała Sejmiku 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 VI 28.04.2011 VI/90/2011 https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-vi902011-z-dnia-28-kwietnia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zespolu-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie