Uchwała Nr VI/83/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-vi832011-z-dnia-28-kwietnia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 VI 28.04.2011 VI/83/2011 https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-vi832011-z-dnia-28-kwietnia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie